Emotionele Intelligentie

Schrijf u vandaag nog in op 'Emotionele Intelligentie' »

Inhoud:

Denken doe je niet met je verstand alleen. Ons gevoelsleven afstemmen en integreren in ons denkvermogen, noemen wij emotionele intelligentie. Wij kregen allen een bepaalde hoeveelheid intelligentie (IQ) mee bij onze geboorte. Dit is niet altijd voldoende om succesvol door het leven te gaan. Er zijn mensen met een laag IQ die een succesvol leven leiden. Er zijn mensen met een hoog IQ die de vaardigheden missen om hun eigen leven in handen te nemen en te sturen.

Een aantal andere vaardigheden zullen echter nodig zijn te ontwikkelen in de loop van studies, het professioneel leven en het privé-leven. Het voordeel is dat Emotionele Intelligentie aangeleerd en getraind kan worden.

De opleiding heeft als doel inzicht te verwerven en te trainen in:

 • Wat is emotionele intelligentie?
 • Doel van emotionele intelligentie?
 • Meten en evalueren van emotionele intelligentie.
 • Verschil tussen I.Q. & E.Q.?
 • Verschil tussen emoties en gevoelens.
 • Emoties en behoeften.
 • Omgaan met onzekerheden, angsten, kwaadheid, frustratie, verdriet, ontgoocheling en succes.
 • Herkennen & omgaan met basisemoties bij mezelf en bij anderen.
 • Emoties, bewustzijn, hersenactiviteiten en neurofysiologisch basis.
 • Onderscheiden van eigen emoties en emoties van anderen voor stressgevoelige mensen.
 • Emotioneel weten en emotioneel bewustzijn.
 • Energiebronnen van emoties.
 • Emoties, efficiëntie en motivatie.
 • Emoties, discipline en territorium.
 • Valkuilen en sterktes van emoties.
 • Maak van je sensitiviteit een kracht.
 • De positieve intenties van emoties (angst, agressie, verdriet, blijheid)
 • Emoties wegdenken en sturen bij efficiënt en empathisch gedrag.
 • Remmingen, stimulansen en energiebronnen van emoties.
 • Emoties beheersen en emoties uiten.
 • Sociale vaardigheden oefenen: Empathie, herkennen van emoties en effect op anderen, emotionele sferen herkennen en aanvoelen, zelfkennis, zelfvertrouwen, zelfbeheersing, non verbaal gedrag, omgaan met verschillen in emoties en denken, emoties en tijd.
 • Emotionele intelligentie: Motivatie, communicatiestijlen, leidinggeven, teambuilding & conflicthantering.
 • Emotionele intelligentie en man-, vrouw-, leeftijdsverschillen.
 • Concrete oefeningen om gevoels- en verstandswereld te harmoniseren, om de capaciteit van ons empathisch vermogen te verfijnen, om afstand te nemen van overtollige emoties, om juiste keuzes en beslissingen te nemen in crisismomenten en deze consequent na te leven.
 • Toepassingen in privé- & gezinsrelaties, sociale relaties en werkrelaties.
 • Persoonlijk en structureel actieplan: Emotionele intelligentie binnen de werkvloer.

Wanneer?

Tweedaagse op maat

Prijs?

440 € per deelnemer excl. BTW. Inclusief boek Vreugdevol werken, Kijk eens over de muur.

Reductie voor groepsinschrijvingen vanaf 7 personen.

Waar?

In company op maat