Persoonlijke coaching & groepstrainingen

Schrijf u vandaag nog in op 'Persoonlijke coaching & groepstrainingen' »

ABZ bvba werkt aan preventie en welzijn op het werk en erbuiten.

ABZ bvba verzorgt diverse bedrijfs-, communicatie, stress & crisismanagement trainingen. Deze kunnen via individuele coaching.

Via specifieke meetinstrumenten, o.m. biofeedback doet ABZ bvba risicoanalyse. ABZ bvba zoekt efficiënte oplossingen bij stress- & communicatieproblemen op de werkvloer en erbuiten.

Sedert 1992 biedt ABZ bvba opleiding, internationaal erkend in sofrologie, biofeedback & management.

Personal coaching

ABZ bvba, verzorgt individuele coaching van arbeiders, leidinggevenden en managers op en buiten de werkvloer. EAP staat voor Employee Assistance Programs. Dit betekent dat er op individueel niveau oplossingen gezocht en aangeboden worden voor factoren die een remmende invloed hebben op de efficiëntie, de flexibiliteit en het welzijn op het werk.

Deze individuele begeleiding is strikt persoonlijk en verloopt in de meest mogelijke discretie. De belangen van het individu staan centraal in het kader van het welzijn van de betrokkene en de noden, de mogelijkheden en de perspectieven van het bedrijf.

Meer informatie over de doelstellingen van de persoonlijke begeleiding, tijdsinvestering en duur van de begeleiding, opvolging en feedback aan werknemer en bedrijf, afspraken omtrent privacy en bedrijfsgerelateerde resultaten, motivatie van een bedrijf voor deze methodiek, prijsofferte en referentie ABZ bvba kunnen bekomen worden op aanvraag.

Groepstrainingen

Bedrijf-, communicatie, stress & crisismanagement

Preventiemanagement.

 • Welzijn op het werk, wettelijk kader.
 • Metingen, trainingen en opleidingen op diverse niveaus van de organisatie (directie, managers, leidinggevenden, arbeiders enz.)
 • Opleiding tot vertrouwenspersoon.
 • Omgaan met pesten en plagen.

Motivatie- & efficiëntietraining.

 • Communicatietrainingen: Constructief communiceren, teambuilding, leidinggeven, omgaan met conflicten, omgaan met diversiteiten, omgaan met integriteit, omgaan met vooroordelen en overtuigingen.
 • Constructief blijven communiceren in stresssituaties.
 • Optimaliseren van positief omgaan met medewerkers in het kader van de visie van de onderneming.
 • Omgaan met doelstellingen en flexibiliteit in moeilijke tijden en/of situaties.
 • Omgaan met tijd, deadlines & overdreven emailgebruik.
 • Non verbale signalen, communicatie en lichaamstaal.
 • Doelen stellen en realiseren.
 • Projectmanagement.

Stressmanagement: Oplossen van oorzaken en gevolgen van stress op de werkvloer, privé - balans werkprivé.

 • Trainingen in het optimaal omgaan met de oorzaken en de negatieve gevolgen van problemen en stress op het werk en erbuiten.
 • Sturen van stresssignalen in diverse situaties op het werk.
 • Omgaan met crisismomenten.
 • Beter samenwerken onder druk. Omgaan met werkdruk, vergroten van de regelmogelijkheden.
 • Vragen en ontvangen van waardering.
 • Preventie en aanpak van burnout van de werknemer & organisatie.
 • Omgaan met conflicten op rustige momenten en in stresssituaties.
 • Optimaliseren van de balans werkprivé-leven.

Ontwikkeling en loopbaanbegeleiding van medewerkers.

 • Waardenonderzoek, herontdekken en herintegreren van belangrijke waarden op het werk en erbuiten.
 • Omgaan met nieuwe verantwoordelijkheden.
 • Selectiebeleid.
 • Loopbaanbegeleiding.
 • Omgaan niet ingevulde verwachtingen.
 • Omgaan met succes.
 • Carrièrebegeleiding.

Optimaliseren van de omgang tussen medewerkers.

 • Conflicthantering.
 • Omgaan met onverwachte of onvoorziene gedragingen van de leidinggevende, collega’s en medewerkers.
 • Communicatie- & sociale vaardigheden.
 • Territoriumtraining & assertiviteit op de werkvloer.
 • Herkennen, signaleren en oplossen van pesten en plagen.
 • Rol van een vertrouwenspersoon binnen een bedrijf, wettelijk kader.
 • Kwaliteiten en valkuilen van eigen persoonlijkheid in communicatie.
 • Technieken om de mentale, emotionele, lichamelijke en gedragsreacties te sturen in diverse situaties.
 • Omgaan met vooroordelen en overtuigingen.
 • Integriteit in het kader van de organisatie.
 • Omgaan met diversiteiten zoals verschillen omwille van leeftijd, geslacht, afkomst, persoonlijkheid, ervaringen, behoeften, verwachtingen.
 • Klantenmanagement.
 • Man / Vrouw verschillen & leidinggeven.
 • Klantenmanagement.
 • Leidinggeven en empathie.
 • Hoe blijf ik mezelf bij in de huidige en toekomstige situatie?
 • Omgaan en ontwikkelen van huisstijl en gedragscodes.

Coachen bij veranderingsprocessen.

 • Sterkte- zwakteanalyse individueel, teamgericht en/of organisatorisch.
 • Omgaan met grenzen en opkomen voor eigen waarden afgestemd op de bedrijfsvisie bij organisatieverandering.
 • Innovatie- en loopbaanbegeleiding.
 • Voorbereiding en begeleiding bij ontslag voor wie ontslagen wordt en voor wie blijft.
 • Innovatie- & loopbaanbegeleiding. Maak van je loopbaan een succes !

Preventiebeleid veiligheid.

 • Aanleren technieken om zo efficiënt en zo veilig mogelijk te reageren bij een mogelijk ongeval of een mogelijke ramp in het bedrijf: arbeidsongeval van een medewerker, brand, ontploffing, aanslag.
 • Naast de veiligheidsvoorschriften en de te volgen procedures, aanleren en oefenen in zelfbeheersing en efficiënt gedrag.

Non verbale communicatie.

 • Wat is non verbale communicatie?
 • Misverstanden en vooroordelen bij non verbale communicatie.
 • Rol van lichaamstaal in constructieve communicatie.
 • De kracht van non-verbale communicatie.
 • Herkennen van lichaamssignalen.
 • Beheersen van eigen lichaamstaal.
 • Uiten van spanningen, behoeften, emoties enz. op een non verbale manier.
 • Lichaamstaal en persoonlijkheid.
 • Lichaamstaal en leidinggeven.
 • Emotiemanagement, omgaan met emoties op de werkvloer, afstand nemen van overtollige emoties
 • Lichaamstaal en leiderschap.
 • Interculturele verschillen en in non verbale communicatie.

Verhoog de kwaliteit van je leven en je werk via “Dynamisch onthaasten, Efficiënt werken en toch genieten van het leven.”

 • Gezondheid en werk: Bouwstenen om gezond te leven en te werken.
 • Oorzaken en gevolgen van stress- & communicatiestoornissen op het werk.
 • Dynamisch onthaasten: Efficiënt werken en medewerkers blijven motiveren.
 • Specifieke technieken om Dynamisch te onthaasten.

Ergonomie, werkplekinstructies, RSI & stress.

 • Til- & heftechnieken
 • Werkplekinstructies
 • RSI, Repetitive Strain Injury, is een meer en meer voorkomende kwaal. Onze manier van leven: te weinig onbelast bewegen en een werksituatie waar alles sneller en efficiënter moet gaan ontstaan er geleidelijk aan letsels in gewrichten, spieren en pezen. Deze kwaal kan voorkomen en indien nodig behandeld worden.
 • Meet- en evaluatieinstrumenten bij R.S.I. (lees meer...)
 • Preventie en ergonomische maatregelen.
 • Biofeedback, houdings-, bewegings-, stretch, ademhalingstechnieken, pijnbehandeling, specifieke sofrologische technieken, preventieoefeningen en denktechnieken om R.S.I. & stress in te tomen.
 • Methodieken voor op het werk en voor thuis.

 

Traumabegeleiding op de werkvloer